Uncategorised

Visioonide toomine ellu

Soovilampide läitmine ja teelesaatmine on tore rituaal. Sellest aga ei pruugi piisata, et soovid ka realiseeruksid. Selleks, et need soovid saaksid päriselt teoks, on kasulik jälgida 7. astmelist teed: 1. Sõnasta oma eesmärk konkreetselt ja postiivselt. 2. Ajakava – mis ajaks eesmärk on täidetud (soovitavalt mitte üle 3 aasta) 3....

read more

Millele vaatame, seda hakkame oma ellu tooma.

Uus aasta on alanud. Et see tooks rõõmu ja oleks tulemuslik, oleks hea läbi mõelda, milline on meie vaade oma elule: püstitatud eesmärkidele, tegevustele ja selle tulemustele, oma suhetele ja tervisele. MIllele vaatame, sellele keskendume ja sellest hakkame paremini aru saama ja seda ka oma ellu tooma. Kui ettevõtte töötajad vaatavad vasakule ja...

read more

Kogemuse mõistmine lähtuvalt tervikpildist

Kui kogemust vaadatakse ilma taustsüsteemita, siis on seda raskem mõista. Ükski sündmus ei juhtu põhjuseta ning igal sündmusel on tagajärjed. Tervikpilti hoomates mõistetakse sündmuste kaugemale ulatuvat mõju. Alati on küsimusi rohkem, kui vastuseid. Kui ühele küsimusele leitakse vastus, siis kerkib päevakorda uus küsimus, kuna elus on pidevad muutused. Mõeldes Nepali...

read more

Reaalsed sündmused määravad suhtumise

Arutlsime sõber Rajuga Nepalist, et üks asi on rääkida erinevatest filosoofilistest teemadest, hoopis teine asi on neid ise kogeda. Nepalis oli maavärin ning tema naaberküla purunes. Ta oli pikalt rääkinud elust ja surmast filosoofiliselt, kuid kui ta sõbrad lahkusid siit elust, siis see puudutas teda väga valusalt. Üks asi on...

read more