KRIISINÕUSTAMINE

Pakume psühholoogilist kriisinõustamist ettevõtetes ja organisatsioonides, kui on juhtunud traagiline (töö)õnnetus, töötajate hukkumine või ootamatu surm, röövkallaletung, plahvatus, tulekahju vm traagiline sündmus.

Psühholoogiline töö, mida sellistel juhtudel kasutatakse, on debriefing. See toimub tavaliselt grupis nendele inimestele, kes on seotud sündmusega – kaastöötajad, pealtnägiad vm. Debriefingule võivad järgneda individuaalsed nõustamised enam kannatada saanud isikutele.

Debriefingut viivad läbi grupis/gruppides (kuni 15 inimest) 1-2 vastava koolitusega psühholoogi, töö kestus 90 -135 min. Kõige efektiivsem läbiviimise aeg on 1 – 3 päeva peale õnnetust. Kogemus näitab, et debriefingu läbiviimine kollektiivides aitab taastada inimeste töövõime, säilitada/taastada usalduse juhtide suhtes ja vähendada emotsionaalset stressi.

Võimaluse korral pakume abi ka väljaspool Tallinna.

Debriefingust lähemalt:

Debriefingu  eesmärk on võimaldada käsitleda traumaatilise sündmusega seotud isikute emotsionaalset läbielamist turvalises ja toetavas keskkonnas. Oluline on kõigile võimalikult tegelikkusele lähedase pildi kujundamine juhtunust, selle tagajärgedest ja ka sellega seotud toimingutest praegu ja tulevikus. Vajadusel kaasatakse ka juhtunuga seotud professionaale (meedikud, päästetöötajad jm). Selline tööviis aitab vältida fantaasiatel põhinevate kuulujuttude tekkimist, rääkida üheskoos üles kerkinud tunnetest, vähendada sellega traumeeriva sündmuse emotsionaalset mõju ja luua organisatsioonis üksteist toetavat õhkkonda. Töö käigus on võimalik välja selgitada ka juhtunust enam traumeeritud inimesed, et neile pakkuda täiendavat individuaalset abi, et vältida hilisemaid, kuni haigestumiseni viivaid tagajärgi (depressioonid).