BLOGI

Visioonide toomine ellu

Soovilampide läitmine ja teelesaatmine on tore rituaal. Sellest aga ei pruugi piisata, et soovid ka realiseeruksid. Selleks, et need soovid saaksid päriselt teoks, on kasulik jälgida 7. astmelist teed:

1. Sõnasta oma eesmärk konkreetselt ja postiivselt.

2. Ajakava – mis ajaks eesmärk on täidetud (soovitavalt mitte üle 3 aasta)

3. Mis mul reaalselt olemas on, et seda eesmärki saavutada?    (kas selleks on piisavalt aega, raha, oskusi, informatsiooni jne)

4. Mida ma pean juurde õppima või tegema, et oma eesmärki saavutada?

5. Kes mind toetavad minu eesmärkide saavutamisel?

6. Millest ma olen valmis loobuma, et oma eesmärki saavutada?

7. Mida see mulle annab ja kuidas ma ennast tunnen, kui eesmärk on saavutatud?

Millele vaatame, seda hakkame oma ellu tooma.

Uus aasta on alanud. Et see tooks rõõmu ja oleks tulemuslik, oleks hea läbi mõelda, milline on meie vaade oma elule: püstitatud eesmärkidele, tegevustele ja selle tulemustele, oma suhetele ja tervisele. MIllele vaatame, sellele keskendume ja sellest hakkame paremini aru saama ja seda ka oma ellu tooma.

Kui ettevõtte töötajad vaatavad vasakule ja juhtkond paremale, siis on aja küsimus, kui ettevõttes tulevad visioonilõhed ja kollektiiv ei suuda ühiselt püstitatud eesmärke täita. See annab tunda töö tulemustes, hea koostöö õhkkonna puudumises ning kilientide rahulolematuses. On oluline näha ettevõtet tervikuna ja keskenduda ühtsetele visioonidele.

Parim tulemus oleks, kui ettevõtte töötajate missioon on kooskõlas ettevõtte omaga. See tagaks nii ettevõtte edu kui töötajate rahulolu.

Seega olge teadlikud oma mõtetest ja vaadetest!

 Jagatud kogemus rikastab.

Jagades oma kogemusi ning mõtteid teistega, muutuvad need ka meile endale selgemaks. Kuulates teisi, rikastame arusaamist teistest inimestest ning märkame sarnasusi ning erisusi. Olles igapäevaselt suhtlemise protsessis inimgrupis (pere, töökollektiiv, sõprusringkond, ühiskonnaliige jne) toimub pidev üksteise rikastamine.

Kas mina juhin muutust või muutus juhib mind- selles on küsimus?

Elus on asju, mida saame muuta ja mida ei saa muuta – sellest tuleb aru saada ja sellega leppida. Et aga mõista, mis on mis, tuleb korraks aeg maha võtta ja vaadata oma elu kõrvalt. Koolitus on heaks vahendiks mõtestada oma elus toimuvat, planeerida järgnevaid samme ning muuta paremaks seda, mida saan muuta. Näiteks ei saa me muuta Eesti ilma – saame osta kummikud ja punase vihmavarju, et tunda end mugavamalt. Kui see ei anna oodatud head tunnet, saame osta lennuki pileti sinna, kus paistab päike. Kui me ei taha päikesepaistesse emigreeruda, siis tuleks osta ka tagasisõidu pilet ning siiski kohaneda Eesti ilmaga.

 

Kogemuse mõistmine lähtuvalt tervikpildist

Kui kogemust vaadatakse ilma taustsüsteemita, siis on seda raskem mõista. Ükski sündmus ei juhtu põhjuseta ning igal sündmusel on tagajärjed. Tervikpilti hoomates mõistetakse sündmuste kaugemale ulatuvat mõju.

Alati on küsimusi rohkem, kui vastuseid. Kui ühele küsimusele leitakse vastus, siis kerkib päevakorda uus küsimus, kuna elus on pidevad muutused. Mõeldes Nepali maavärisemisele.

Reaalsed sündmused määravad suhtumise

Arutlsime sõber Rajuga Nepalist, et üks asi on rääkida erinevatest filosoofilistest teemadest, hoopis teine asi on neid ise kogeda. Nepalis oli maavärin ning tema naaberküla purunes. Ta oli pikalt rääkinud elust ja surmast filosoofiliselt, kuid kui ta sõbrad lahkusid siit elust, siis see puudutas teda väga valusalt. Üks asi on asju teada teoreetiliselt, teine asi on neid ise reaalselt kogeda. Siit ka järeldus – isiklik praktika määrab ära, kuidas elukogemustesse suhtutakse. Iga kogemus kas õilistab või muserdab.

PS! Raju on kõige populaarsem nimi, kuna ka Nepali kuningas oli Raju.

 

Tere tulemast meie blogisse!

Tere tulemast meie blogisse!

Inimese ja maailma vahel on sünergia. Maailm mõjutab inimest ning inimese mõtted ja teod mõjutavad maailma. Selleks, et maailm oleks tore koht kus elada, saame kaasa aidata oma hoolimise ja heade tegudega. 

Mis oli Sinu tänases päevas sellist, mis paneb paneb Sind naeratama?

 
Copyright © 2015 Synergia OÜ.