Kogemuse mõistmine lähtuvalt tervikpildist

Kui kogemust vaadatakse ilma taustsüsteemita, siis on seda raskem mõista. Ükski sündmus ei juhtu põhjuseta ning igal sündmusel on tagajärjed. Tervikpilti hoomates mõistetakse sündmuste kaugemale ulatuvat mõju.

Alati on küsimusi rohkem, kui vastuseid. Kui ühele küsimusele leitakse vastus, siis kerkib päevakorda uus küsimus, kuna elus on pidevad muutused. Mõeldes Nepali maavärisemisele.