Jagatud kogemus rikastab.

Jagades oma kogemusi ning mõtteid teistega, muutuvad need ka meile endale selgemaks. Kuulates teisi, rikastame arusaamist teistest inimestest ning märkame sarnasusi ning erisusi. Olles igapäevaselt suhtlemise protsessis inimgrupis (pere, töökollektiiv, sõprusringkond, ühiskonnaliige jne) toimub pidev üksteise rikastamine.