Heli Künnapuu

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli Kultuuriteaduskonna (1992). Sellele jàrgnevalt suundusin ettevõtlusesse, juhtides ja arendades kinnisvara vahendamisega ja koolitamisega tegelevat ettevõtet Tipoliin Kinnisvara OÜ (1995 – 2007). Psühholoogia õpingutega alustasin Professionaalse Psühholoogia Erakoolis (1999-2001), mis andis hea väljaõppe praktiliseks tööks psühholoogilise nõustajana. Huvi omandada terapeudi pädevus psühhoteraapia valdkonnas viis mind edasi õppima Vilniuse Ülikooli psühhoanalüütilise grupi psühhoteraapia ja grupianalüüsi viieaastasele kursusele (2002 – 2007).
Aktiivse praktikuna olen pidevalt täiendanud oma erialaseid teadmisi ja oskusi. Olen omandanud kriisinõustaja pädevuse ning praktiseerinud pikka aega kriisinõustajana Tallinna Psühholoogilises Kriisiabis (2001 – 2015). Viimase viie aasta jooksul olen aktiivsemalt tegelenud ka tööelu ja karjääri teemaga ning omandanud karjäärinõustaja pädevuse. Olen osalenud karjäärinõustajana ja -coachina mitmetes Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektides, mis on suunatud inimeste täiend- või ümberõppele. Lisaks tegelen koolitamisega.

Olen Eesti Grupianalüüsi Seltsi (EGAS) ja Karjäärinõustajate ܜhingu (KNܜ) liige ning Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) kaasliige.